Phụ cấp khu vực có tính đóng BHXH?

Theo Chinhphu.vn

Bà Huỳnh Trân (Gia Lai) là kế toán trường THPT đóng tại xã có phụ cấp khu vực 0,3. Bà Trân hỏi, theo quy định của Luật BHXH, từ ngày 1/1/2018, khoản phụ cấp khu vực 0,3 của cán bộ, giáo viên nhà trường có tính đóng BHXH, BHYT, BHTN không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì từ ngày 1/1/2018 thì tiền lương, tiền công làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) được thực hiện như sau:

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. Như vậy đối với cán bộ, giáo viên mà hưởng lương theo hệ số lương thì không phải đóng phụ cấp khu vực.

- Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện theo chế độ tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định thì tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là mức lương và các khoản phụ cấp theo lương được quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2 và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, đối với giáo viên hợp đồng do đơn vị sử dụng lao động quyết định mà hợp đồng lao động có ghi rõ tiền lương và các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp khu vực) theo lương và các khoản bổ sung khác được ghi trong hợp đồng lao động thì phải đóng cả phần phụ cấp khu vực.