PMI tháng 3 tăng trở lại, đạt mức cao 23 tháng qua

Theo TTVN

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) phối hợp cùng với công ty Markit Economics vừa công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 3/2013.

Theo đó, chỉ số PMI ngành Sản xuất Việt Nam được điều chỉnh theo mùa của HSBC lại vượt mức trung bình 50 điểm vào tháng 3, đạt mức cao của 23 tháng là 50,8 điểm. Mặc dù chỉ số PMI có tốc độ tăng khá thấp nhưng đó cũng là mức cao thứ nhì trong lịch sử thu thập dữ liệu kéo dài hai năm.
PMI tháng 3 tăng trở lại, đạt mức cao 23 tháng qua (1)
Trong tháng 3, cả sản lượng sản xuất và số lượng đơn đặt hàng mới đã hồi phục ở mức khiêm tốn, sau khi có sự sụt giảm trong tháng trước. Các công ty được hưởng lợi từ tình trạng cải thiện của thị trường trong nước đã tăng cường hoạt động quảng cáo và tăng nhẹ số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong thời gian tới.

Đơn đặt hàng xuất khẩu mới của tháng 3 lần đầu tiên tăng trong 11 tháng qua. Các nhà sản xuất cho rằng doanh thu hàng xuất khẩu mới tăng trưởng gần đây là nhờ vào nhu cầu  từ phía các khách hàng ở Trung Quốc, Nhật Bản, và Thái Lan được cải thiện.

Việc tăng số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng đã tác động đến thị trường lao động, khi lượng nhân công của tháng 3 đã tăng lần thứ năm trong vòng sáu tháng qua. Tuy nhiên, năng lực sản xuất dự phòng vẫn hiện hữu trong kỳ khảo sát tháng 3 khi lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm.

Lượng công việc chưa thực hiện giảm 12 tháng liên tiếp, mặc dù mức độ giảm của kỳ mới đây là nhẹ nhất.

Lạm phát chi phí đầu vào đã tăng nhanh trong tháng 3 thể hiện trong các báo cáo về các loại giá tăng trên các thị trường hàng hóa quốc tế. Các nhà sản xuất Việt Nam báo cáo mức tăng chi phí mua hàng mạnh nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, với tỷ lệ lạm phát tăng trở lại lên trên mức trung bình của lịch sử khảo sát. 

Giá cả đầu ra đã tăng tháng thứ 2 liên tiếp và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2012. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá bán hàng vẫn thấp hơn tốc độ tăng chi phí đầu vào. Một số công ty cho rằng đó là do các điều kiện thị trường yếu kém và mức độ cạnh tranh mạnh mẽ.

Các nhà sản xuất Việt Nam duy trì lượng hàng tồn kho giảm trong tháng 3 dẫn tới việc nguyên liệu thô và thành phẩm tồn kho đều tiếp tục giảm. Trong khi đó, hoạt động mua hàng đã tăng lên lần thứ hai trong ba tháng qua, phản ánh hoạt động sản xuất đã tăng lên.