Procimex tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

DATC

(Tài chính) Ngày 14/5/2013, tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Procimex Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 để thông qua báo cáo kinh doanh năm 2012 và giai đoạn 2008-2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ 2013-2017.

Năm 2013, Procimex đặt kế hoạch doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,4 tỷ đồng.
Năm 2013, Procimex đặt kế hoạch doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,4 tỷ đồng.
Trong những năm qua, Công ty đã gặp không ít khó khăn do sự bất ổn của thị trường, nguồn nguyên liệu từ đánh bắt hải sản ngày càng khan hiếm, giá nguyên vật liệu tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do kịp thời điều chỉnh, bổ sung những giải pháp hoạt động cùng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên nên Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2012 sản lượng sản xuất đạt 898 tấn bằng 120% so với kế hoạch, sản lượng tiêu thụ đạt 828 tấn bằng 110% so với kế hoạch, doanh thu đạt 107 tỷ đồng bằng 134%. Tính cả giai đoạn 2008-2012, tổng sản lượng sản xuất đạt 6.195 tấn, tổng doanh thu đạt 478,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 30,57 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2,403 tỷ đồng, chia cổ tức đạt 16,5 tỷ đồng (tương ứng với 55% vốn điều lệ).

Năm 2013 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong chế biến thủy sản. Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông Procimex Việt Nam đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với mức doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,4 tỷ đồng.

Đại hội lần này đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2013-2017. Ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng giám đốc DATC được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Phan Thị Kim Nguyên - Chuyên viên Phòng Mua bán nợ Chi nhánh DATC tại Thành phố Đà Nẵng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Procimex Việt Nam tiền thân là DNNN thuộc UBND Thành phố Đà Nẵng được DATC xử lý tồn tại tài chính, tái cơ cấu để chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ đầu năm 2008.