Quá thời hạn nộp hồ sơ có được trợ cấp thất nghiệp?

Theo Chinhphu.vn

Bà Lê Thị Thu (TP. Hồ Chí Minh) đóng BHXH từ tháng 9/2015 đến tháng 4/2016, sau đó nghỉ thai sản. Bà đóng tiếp BHXH từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2017. Bà Thu hỏi, bà có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm như sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc.

Căn cứ vào thông tin bà cung cấp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 13 tháng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, do thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 4/2017 đã hết thời hạn nộp hồ sơ nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu cho lần đóng tiếp theo.