Quá trình DMAIC - "Chìa khóa" giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất hiệu quả

Thiết kế: Gia Hân

Quá trình DMAIC được đánh giá như một chiến lược chất lượng của các doanh nghiệp nhằm mục tiêu cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bằng việc áp dụng 5 giai đoạn của quá trình DMAIC, doanh nghiệp sẽ cải tiến được các khâu trọng yếu trong sản xuất theo hướng tốt hơn tạo ra được nhiều sản phẩm mang lợi nhuận cao hơn trong dài hạn.

Quá trình DMAIC - "Chìa khóa" giúp doanh nghiệp cải tiến sản xuất hiệu quả  - Ảnh 1