Quản lý phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38


Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 252/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38.

Theo Thông tư, mức thu phí tại trạm thu phí Km11+625 Quốc lộ 38 như sau:

- Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có giá 35.000 đồng/lượt;

- Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có giá 50.000 đồng/lượt;

- Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có giá 75.000 đồng/lượt;

- Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit có giá 120.000 đồng/lượt;

- Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit có giá 180.000 đồng/lượt.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 252/2016/TT-BTC.