Quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Trong lao động sản xuất, yếu tố an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, số vụ tai nạn lao động, số ca mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Giai đoạn từ năm 1958-1960, thời kỳ đất nước bước đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa ( XHCN) ở miền Bắc, ngành Tài chính đã sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm kích thích việc cải tạo XHCN ở miền Bắc trên cả ba lĩnh vực nông, công, thương nghiệp; Đồng thời, tập trung xây dựng chế độ, chính sách quản lý các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân sách, tài chính xây dựng cơ bản...
Chế độ, chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành

Chế độ, chính sách mới đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22/02/2022 quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định nói trên là quy định về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành.