Thông tư số 63/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh


Ngày 29/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2021/TT-BTC quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 63/2021/TT-BTC.