Quảng Ninh phấn đấu thu NSNN năm 2021 đạt trên 51.000 tỷ đồng

Xuân Hương

Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt hai con số (10,5%), tổng thu NSNN trên địa bàn đạt trên 51.000 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu của tỉnh và đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước; trong tháng 10 và quý IV năm 2021, tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trọng tâm.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cảng Hòn Gai
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cảng Hòn Gai

Trong đó, các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được ưu tiên tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Kiên quyết, kiên trì, kiên cường phấn đấu giữ bằng được “vùng xanh” an toàn, địa bàn “Ổn định – Phát triển trong trạng thái bình thường mới” – Đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” trong Quý IV và cả năm 2021.

Phương châm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tỉnh Quảng Ninh xác định: “Phòng là chính, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên,  hàng ngày, cơ bản, chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quyết định. Chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng được tỉnh Quảng Ninh chú trọng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, cấp phép, điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

9 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, song, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Tăng trưởng GRDP đạt 8,6%. Tổng thu NSNN đạt 33.527 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 26.462 tỷ đồng, thu từ XNK đạt 7.056 tỷ đồng.

Đồng thời, chủ động triển khai tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về “hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Đồng thời, chủ động bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện; chủ động nghiên cứu các giải pháp, cách làm sáng tạo để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu quyết tâm phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 tăng 10,5%; tổng thu NSNN trên địa bàn tối thiểu đạt 16.687 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 12.787 tỷ đồng, thu XNK đạt 3.900 tỷ đồng; kim ngạch XNK đạt 737 triệu USD.