Hải quan Quảng Ninh thi đua “90 ngày đêm nước rút”

Xuân Hương

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh phát động đợt thi đua quý IV/2021 với chủ đề “90 ngày đêm nước rút”.

Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả tỷ lệ phát hiện vi phạm.
Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả tỷ lệ phát hiện vi phạm.

Đợt thi đua “90 ngày đêm nước rút” hướng tới mục tiêu trọng tâm là quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”; Tập trung thích  ứng an toàn với đại dịch, hỗ trợ, đẩy mạnh hoạt động xuất nhâp khẩu (XNK), giữ vững “vùng xanh” an toàn, địa bàn ổn định, về đích toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ quý IV/2021 và nhiệm vụ chính trị cả năm 2021 với toàn bộ các nhóm mục tiêu đều đạt và vượt, phấn đấu thu NSNN ở mức cao nhất.

Để đạt được mục tiêu trên, trong 3 tháng cuối năm 2021, Cục Hải quan  Quảng Ninh tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, Ngành, UBND tỉnh, chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tập trung chuẩn bị kỹ các điều kiện bảo đảm an toàn, chủ động phương án, kế hạch thích ứng với COVID-19 với phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng hải quan phối hợp cùng với các lực lượng khác tăng cường kiểm soát trên tuyến biên giới, giữ vững ổn định trật tự, an ninh, an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về “Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu hút 754 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn với 59.898 tờ khai, kim ngạch XNK đạt 8.500 triệu USD, tăng 33% về tờ khai và tăng 26% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Số thu ngân sách từ XNK đạt 6.629,89 tỷ đồng, đạt 55,25% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (12.000 tỷ đồng); đạt 52,62% chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan giao (12.600 tỷ đồng); đạt 51% chỉ tiêu điều hành thu UBND tỉnh giao (13.000 tỷ đồng).

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với Bộ, Ngành và Tỉnh tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy XNK, phát triển bền vững thương mại biên giới. Chủ động rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đáp ứng yêu cầu quản lý, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục duy trì các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, nâng cao hiệu quả tỷ lệ phát hiện vi phạm. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao trong công tác kiểm soát (số vụ bắt giữ, trị giá bắt giữ, số vụ khởi tố, hồ sơ sưu tra, số cuộc tuần tra…). Phát huy tốt vai trò thường trực tham mư cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, điều phối hiệu quả hoạt động của các lực lượng thành viên.

Qua đó, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, giữ vứng an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Cục Hải quan Quảng Ninh nỗ lực, quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao. Tập trung liên hệ, thu hút các doanh nghiệp có số thu lớn để hỗ trợ, vận động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn.

Trong đợt thi đua “90 ngày đêm nước rút”, Cục Hải quan Quảng Ninh vận động cán bộ, công chức, người lao động thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; Vận động đảng viên, công chức, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh.