Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường

Theo daibieunhandan.vn

Sáng nay (ngày 16/3/2022), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường.

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường - Ảnh 1