Quốc hội sẽ họp về việc phê chuẩn EVFTA vào ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9

Theo Thy Lê/thoibaokinhdoanh.vn

Quốc hội dự kiến sẽ họp về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA vào ngày 20/5/2020 - ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội dự kiến họp phê chuẩn EVFTA vào ngày đầu của Kỳ họp thứ 9. Nguồn: Internet.
Quốc hội dự kiến họp phê chuẩn EVFTA vào ngày đầu của Kỳ họp thứ 9. Nguồn: Internet.

Bộ Công Thương vừa cho biết thông tin này khi báo cáo về tiến độ phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Để phục vụ cho việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Bộ Công Thương cho biết đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thiện Tờ trình của Chủ tịch nước trình Quốc hội cũng như chuẩn bị các nội dung có liên quan để đưa vào bộ hồ sơ chính thức trình Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Cụ thể, về công tác trình Chính phủ hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương cho biết từ những ngày đầu năm 2020, Bộ Công Thương về cơ bản đã hoàn thiện bộ hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA và trình lấy ý kiến Chính phủ.

Về công tác trình Chủ tịch nước hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ngày 6/4/2020, Chính phủ đã trình hồ sơ này lên Chủ tịch nước để Chủ tịch nước xem xét, trình Quốc hội. Để phục vụ cho công tác thẩm tra hồ sơ của Chủ tịch nước, ngày 8/4/2020, Bộ Công Thương đã gửi Văn phòng Chủ tịch nước một số thông tin, tài liệu bổ sung cho bộ hồ sơ trình phê chuẩn. Trên cơ sở bộ hồ sơ Bộ Công Thương dự thảo và Chính phủ trình, ngày 18/4/2020, Chủ tịch nước đã trình Quốc hội việc xem xét phê chuẩn Hiệp định EVFTA.

Về công tác trình Quốc hội hồ sơ phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương tích cực phối hợp với Văn phòng Quốc hội chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cung cấp thông tin giới thiệu và giải thích về Hiệp định EVFTA phục vụ cho việc thẩm tra của Quốc hội.

Quốc hội dự kiến sẽ họp về việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA vào ngày 20/5/2020 - ngày đầu tiên của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Hiệp định EVFTA chỉ cần được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.