Quốc hội xem xét đề cử ông Đinh Tiến Dũng giữ chức danh lãnh đạo Bộ Tài chính

(Tài chính) Hôm nay, ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận bầu nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Ông Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội miễn nhiệm vào chiều hôm qua (23/5).

Theo tờ trình của Thủ tướng, ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, dân tộc Kinh, trình độ chuyên môn cử nhân tài chính kế toán, Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh B.

Thủ tướng nhận xét ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong bộ máy nhà nước. Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý tài chính nhà nước.

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Đinh Tiến Dũng cũng sẽ trải qua các thủ tục miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán của Quốc hội và phê chuẩn vào chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử với các đại biểu.