Quyết định 1268/QĐ-TCHQ:

Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Hải quan


Ngày 14/4/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Hải quan.

Theo Quyết định, Quy chế điều chỉnh tất cả những hoạt động của công tác văn thư trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành Hải quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 6/2/2009 và Quyết định số 398/QĐ-TCHQ ngày 16/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1268/QĐ-TCHQ.