Quyết định 2557/QĐ-TCHQ:

Quy chế hoạt động của Trung tâm Phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan


Ngày 15/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2557/QĐ-TCHQ quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích thuộc Cục Kiểm định hải quan.

Theo quyết định, Trung tâm phân tích là đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và không có nguồn thu, thuộc Cục Kiểm định hải quan, có chức năng phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống nhất áp dụng phương pháp phân tích, tiêu chuẩn trong toàn Cục. Trung tâm Phân tích có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:Quyết định số 2557/QĐ-TCHQ.