Quyết định số 424/QĐ-BTC:

Quy chế thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính


Ngày 26/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 424/2021/QĐ-BTC quyết định ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 424/2021/QĐ-BTC.