Thông tư số 86/2020/TT-BTC:

Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao


Ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 86/2020/TT-BTC.