Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

(Tài chính) Ngày 6/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, mức thu kể từ ngày được Bộ Giao thông vận tải cho phép thu phí theo mức thu quy định tại Thông tư này đến hết ngày 31-12-2015 như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 30.000 đồng/vé/lượt ; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 40.000 đồng/vé/lượt; Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 50.000 đồng/vé/lượt; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet 80.000 đồng/vé/lượt ; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet 160.000 đồng/vé/lượt.
Mời xem nội dung Thông tư: thong tu 29- vu cst.docx