Thông tư số 06/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam


Thông tư số 06/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 205/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/01/2020.

Theo đó, mức thu phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam quy định như sau: Đối với người lớn: 40.000 đồng/người/lượt; Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 20.000 đồng/người/lượt; Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000 đồng/người/lượt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/03/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 06/2020/TT-BTC.