Thông tư số 43/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm


Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 43/2020/TT-BTC.