Quy định rõ điều kiện tạm nhập - tái xuất chuyển nhượng xe ngoại giao

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thông tư số 19/2014/TT-BTC (Thông tư 19) vừa được Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 28/3/2014 sẽ là công cụ hữu hiệu ngăn ngừa tình trạng mua bán, chuyển nhượng xe ngoại giao phi pháp, gây khó khăn cho cơ quan quản lý như đã từng diễn ra lâu nay.

Quy định rõ điều kiện tạm nhập - tái xuất chuyển nhượng xe ngoại giao
Thông tư số 19/2014/TT-BTC là công cụ hữu hiệu ngăn ngừa tình trạng mua bán, chuyển nhượng xe ngoại giao phi pháp. Nguồn: internet

Cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng ưu tiên

Thông tư 19 quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục tạm nhập khẩu; thủ tục chuyển nhượng, tái xuất… Về chủng loại, định lượng nhập khẩu căn cứ theo Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg (Quyết định 53-đã có hiệu lực từ 1/11/2013).

Có thể phân ra một số nhóm đối tượng như sau:

Một là, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Quyết định 53 cho phép cơ quan có 5 người trở xuống được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 xe ô tô, 2 xe gắn máy theo chế độ này, nếu cơ quan thêm 3 người được bổ sung mỗi loại 1 chiếc. 

Hai là, viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam (được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy - Quyết định 53).

Ba là, nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam (được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe hai bánh gắn máy nếu thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên (Quyết định 53).

Quyền và nghĩa vụ khi chuyển nhượng

Thông tư 19 cũng quy định, các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trước khi được tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe phải hoàn tất thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

Các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy phải được thực hiện trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam theo chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp.

Trường hợp không kịp tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy thì các đối tượng nêu trên phải ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc giải quyết thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe, giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nơi đối tượng công tác về việc đã xóa sổ đăng ký lưu hành xe ô tô và cam kết bảo quản nguyên trạng xe tại trụ sở cơ quan và hoàn thành thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe theo quy định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày các đối tượng này kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Xác định thuế tại thời điểm chuyển nhượng

Thông tư 19 quy định, căn cứ tính thuế nhập khẩu là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tính thuế tại thời điểm chuyển nhượng xe, thực hiện theo Quyết định 53.

Trị giá tính thuế, thực hiện theo Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thuế suất, đối với xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe): Áp dụng theo mức thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

Đối với xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên (kể cả lái xe): Áp dụng theo mức thuế suất xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở lên đã qua sử dụng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng.

Tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy

Thông tư 19 quy định, trước khi thực hiện tiêu hủy xe, đối tượng sở hữu phương tiện phải có văn bản thông báo cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy, văn bản phải ghi rõ tên, địa chỉ người tạm nhập xe, số, ngày tháng, năm giấy tạm nhập khẩu và tờ khai tạm nhập khẩu xe.

Thủ tục tiêu hủy xe thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập xe ô tô/xe gắn máy căn cứ Biên bản tiêu hủy (bản chính) theo quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường đối chiếu với các thông tin liên quan đến xe (giấy tạm nhập, tờ khai tạm nhập và điều kiện quy định tại Điều 8 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg) để thực hiện thanh khoản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy theo quy định./.