Thông tư số 27/2019/TT-BCT:

Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh


Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Thông tư này quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024 và thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCT ngày 06/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 27/2019/TT-BCT.