Thông tư số 37/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán


Thông tư số 37/2020/TT-BTC ngày 07/05/2020 quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 37/2020/TT-BTC.