Thông tư số 35/2020/TT-BTC:

Quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa


Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020 quy định về mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 35/2020/TT-BTC.