Thông tư số 02/2020/TT-BCT:

Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm


Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 02/2020/TT-BCT.