Quy định về thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng

Theo chinhphu.vn

Công ty của ông Nguyễn Văn Chung (Bình Dương) ký hợp đồng xây dựng đường giao thông nông thôn với UBND xã và đề nghị được tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet
Ảnh minh họa. Nguồn: interrnet

Tuy nhiên, do khối lượng và giá trị hợp đồng thấp (dưới 1 tỷ đồng) nên công ty không yêu cầu chủ đầu tư thanh toán khối lượng theo từng giai đoạn mà đợi khi thi công xong công trình thì yêu cầu quyết toán và khi đó chủ đầu tư mới thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng. Ông Chung hỏi, như vậy có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết”.