Thông tư số 109/2020/TT-BTC:

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021


Ngày 25/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 109/2020/TT-BTC.