Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

(Tài chính) Ngày 16/10, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo Nghị định trên, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế bao gồm:(i) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế; (ii) Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng  có hành vi vi phạm hành chính về thuế; (iii) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mời download nội dung Nghị định: Nghi dinh so 129-2013-NĐ-CP.doc