Quý I/2010: SCIC đạt lợi nhuận 209 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả hoạt động quý I/2010. Theo đó, lợi nhuận đạt 209 tỷ đồng (kế hoạch cả năm là 1.750 tỷ đồng), tổng số vốn chủ sở hữu đạt 19.225 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố kết quả hoạt động quý I/2010 với các chi tiêu tổng doanh thu đạt 216 tỷ đồng (kế hoạch cả năm là 1.879 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 209 tỷ đồng (kế hoạch cả năm là 1.750 tỷ đồng), tổng số vốn chủ sở hữu đạt 19.225 tỷ đồng.

Trong quý I/2010, SCIC cũng đã tiếp nhận quản lý vốn 6 DN - luỹ kế đến 31/3/2010 là 921 doanh nghiệp; thoái hết vốn 29 doanh nghiệp - luỹ kế đến 31/3/2010 SCIC đã thoái hết 353 doanh nghiệp. Như vậy tính hết quý I/2010, cùng với 12 doanh nghiệp thành lập mới, hiện nay danh mục đầu tư của SCIC gồm 574 doanh nghiệp, với số vồn Nhà nước theo giá trị sổ sách là 11.553 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 44.000 tỷ đồng - trung bình chiếm khoảng 26% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2010, SCIC sẽ triển khai bán vốn tại 27 DN, tiếp nhận chuyển giao vốn Nhà nước tại 18 doanh nghiệp. Qua kết quả bán vốn của quý I/2010, SCIC cho rằng, giá trị bán vốn thu về đạt khá cao, trung bình gấp 3 lần mệnh giá nhờ các hoạt động quảng bá cơ hội và chủ động tiếp cận của nhà đầu tư. Mặt khác thị trường chứng khoán trong quý I cũng đã tăng trưởng tích cực cũng giúp cho việc bán vốn thuận lợi.