Quý I/2021, Hưng Thịnh Incons duy trì đà tăng trưởng khả quan

Phạm Tú

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons - HOSE: HTN) đã công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2020 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vững chắc.

Dự án LAVITA CHARM do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons xây dựng. Ảnh Phạm Tú
Dự án LAVITA CHARM do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons xây dựng. Ảnh Phạm Tú

Theo Báo cáo tài chính riêng vừa công bố, doanh thu thuần Quý 1/2021 của HTN đạt hơn 1.157 tỷ đồng, tăng 189,76% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 ghi nhận mức tăng ấn tượng 442,77% so với quý I/2020. Mức tăng trưởng này thể hiện sự phát triển mạnh của mảng kinh doanh cốt lõi của HTN (xây dựng dân dụng).

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng ghi nhận kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần của HTN đạt gần 1.160 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2021 ghi nhận ở mức 38 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2020 do lợi nhuận từ khoản đầu tư dự án Richmond City đã được ghi nhận trong năm 2020. 

Tại thời điểm cuối Quý I, tổng tài sản ngắn hạn của HTN hơn 5.432 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải thu ngắn hạn 3.896 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh xây dựng. Khoản phải thu ngắn hạn khác của công ty tăng khoảng 330 tỷ đồng, ghi nhận ở mức 1.495 tỷ đồng, tập trung ở khoản phải thu tiền thu hộ bán các căn hộ dự án Richmond City 711 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt 674 tỷ đồng nhờ tiền thu từ phát hành cổ phiếu hơn 279 tỷ đồng và tăng vay nợ. Tính đến ngày 31/3/2021, HTN đã phát hành hơn 49,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Có thể nói, HTN đã khởi động Quý đầu tiên của năm 2021 bằng những kết quả lạc quan, từ đó ngày càng khẳng định năng lực và bản lĩnh của một trong những công ty xây dựng uy tín trên thị trường.

Trong tháng 4/2021, HTN đã liên tiếp được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021 (do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương phối hợp các tổ chức quốc tế bình chọn) và đứng thứ hạng 33 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - FAST500 (do Vietnam Report và báo VietnamNet bình chọn).