Quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.Hồ Chí Minh tăng 35.4% so với cùng kỳ

Bảo Ngọc

Trong quý I/2024, kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt gần 2,87 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố trong 3 tháng đầu năm bằng 30,3% so với cả năm 2023, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây.

Lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 59,1% trong tổng lượng kiều hối chuyển về trong quý I/2024, tốc độ tăng trưởng ở mức 7,5% so với quý trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ. Với tỷ trọng lớn và tốc độ tăng trưởng cao, kiều hối chuyển về từ khu vực này đã trở thành yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kiều hối về TP. Hồ Chí Minh trong quý I/2024.

Ông Nguyễn Đức Lênh cho rằng, kết quả kiều hối tích cực nói trên được hỗ trợ bởi sự hồi phục và duy trì tăng trưởng của khu vực châu Á với các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch, cùng thị trường lao động mở rộng và phát triển đã tác động mạnh đến các yếu tố như lao động, việc làm và thu nhập của kiều bào, người lao động Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy kiều hối duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ khu vực này trong những năm gần đây và trong những tháng đầu năm 2024.

Cùng với đó, hiện nay, dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng thuận lợi hơn với các phương thức chi trả đa dạng; dịch vụ thanh toán chuyển tiền nhanh chóng kịp thời, an toàn và tiện lợi. Người dân, khách hàng thụ hưởng có thể lựa chọn nhận kiều hối tại nhà; tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của khách hàng, các tổ chức tín dụng (TCTD) và công ty kiều hối sẽ thực hiện chi trả và đáp ứng nhu cầu dịch vụ tốt nhất cho người dân và khách hàng.

Cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN về kiều hối, ngoại hối và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là những cơ sở, nền tảng vững chắc thu hút nguồn kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh trong những năm qua và trong quý I/2024. Vì vậy, việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn có tác động tích cực đối với hiệu quả chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, thúc đẩy hoạt động dịch vụ chi trả kiều hối phát triển.

"Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và xung đột địa chính trị phức tạp, kết quả kiều hối của quý I/2024 tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng và những tác động tích cực đối với hoạt động kinh tế - xã hội, trong vai trò nguồn vốn để khai thác, sử dụng, hỗ trợ và phát triển", ông Lệnh cho biết.