Quý I, thu ngân sách của ngành Thuế Thủ đô đạt 18,6% dự toán

Theo Tạp chí Thuế

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu nội địa 3 tháng đầu năm ước đạt 18,6% dự toán pháp lệnh và bằng 73% so với cùng kỳ; trong đó, thu từ dầu thô đạt 33,5% dự toán và bằng 114,8% so với cùng kỳ, thu nội địa không kể dầu thô đạt 18,1% dự toán và bằng 71,5% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất và dầu thô đạt 18,7% và bằng 70,8% so với cùng kỳ năm 2012.

 Quý I, thu ngân sách của ngành Thuế Thủ đô đạt 18,6% dự toán
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong quý I/2013, chỉ có 9/15 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng là thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước địa phương; DN có vốn FDI; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; lệ phí trước bạ... trong khi đó nhiều khoản thu lớn còn lại đạt thấp như thu từ khối DN nhà nước trung ương chỉ đạt 16% dự toán bằng 51,5% so với cùng kỳ.

Thuế ngoài quốc doanh đạt 20,1% dự toán, bằng 86,4% so với cùng kỳ, thuế Thu nhập cá nhân đạt 24,4% dự toán và bằng 87,5% so với cùng kỳ.
 
Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2013, trong thời gian tới, từ cấp Cục Thuế đến các Chi cục Thuế sẽ đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo điều hành thu ngân sách; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nhằm tăng cường trách nhiệm lãnh đạo với việc thực hiện công tác quản lý thuế của cấp dưới.

Cơ quan Thuế sẽ tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy trình quản lý thuế, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra thuế nhằm ngăn ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các tổ chức cá nhân trên địa bàn.