Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đối thoại với doanh nghiệp là việc làm thường xuyên nhiều năm nay của ngành Thuế. Ngày 23/12, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phổ biến những chính sách mới và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến pháp luật thuế.
Kiểm định tính tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh cá thể tại các làng nghề Việt Nam

Kiểm định tính tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh cá thể tại các làng nghề Việt Nam

Tuân thủ thuế của người nộp thuế (NNT) thể hiện ở việc chấp hành đầy đủ, kịp thời và đúng đắn các quy định của pháp luật thuế. Dựa trên lý thuyết hành vi, tác giả khảo sát 275 hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam để nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ, tự nguyện nộp thuế của các hộ kinh doanh cá thể. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở các làng nghề Việt Nam.
Tổng cục Thuế làm rõ về quy định tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng cục Thuế làm rõ về quy định tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, có nhiều doanh nghiệp không thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý mà để dồn đến thời hạn nộp thuế của quý IV (thông thường vào ngày 30/1 năm sau) mới nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Tình trạng này gây mất công bằng trong việc thực thi pháp luật thuế.
Đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật thuế

Đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật thuế

Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh các doanh nghiệp đã tuân thủ tốt quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, còn nhiều doanh nghiệp không tuân thủ và lợi dụng quy định về tính tiền chậm nộp này, gây mất công bằng trong việc thực thi pháp luật thuế giữa các doanh nghiệp tuân thủ tốt và các doanh nghiệp không tuân thủ.
Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế

Tại Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 11/3/2020 kết luận Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng “Đề án tổ chức lại Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thành Cục Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục thuế”. Hoạt động này không chỉ góp phần giúp ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ, mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lớn trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. 
Ngành Thuế trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật thuế

Ngành Thuế trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật thuế

Việt Nam đang xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế cho giai đoạn 2021-2030. Theo đó, giai đoạn 2021-2030, ngành Thuế đặt mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nước đứng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực.
“Thu thuế phải thu được lòng dân”

“Thu thuế phải thu được lòng dân”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn cán bộ, đảng viên, công chức ngành thuế: “Thu thuế phải thu được lòng dân”. Thực hiện lời dạy sâu sắc của Người, những năm qua, ngành thuế luôn chủ động, sáng tạo tìm ra nhiều biện pháp, cách thức quản lý thuế khoa học, nhằm tạo sự đồng thuận và tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.