Quyết định 1716/QĐ-TCT:

Quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp, thay thế Quyết định 1716/QĐ-TCT ngày 8/10/2014


Ngày 28/7/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1402/QĐ-TCT của Tổng cục Thuếvừa ban hành về Quy trình tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp, thay thế Quyết định 1716/QĐ-TCT ngày 8/10/2014.

Theo đó, Quy trình này được ban hành nhằm chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc trong hoạt động tiếp công dân tại cơ quan thuế các cấp;đảm bảo công tác tiếp công dânđược thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn ngành; đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1042, Tổng cục Thuế quy định,đối với trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan thuế thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnhđó, đối với những nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên hoặc cấp dưới thì hướng dẫn công dân đến cơ quan thuế cấp trên hoặc cấp dưới để được xem xét, giải quyết.

Mời xem nội dung cụ thể Quyết định: quyet_dinh_1402-2015-qd-tct_SWGZ.doc