Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

Thiết kế: Gia Hân

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, trong đó, có quy định cụ thể về quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu.

Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu - Ảnh 1