Quyết định số 27/QĐ-TCTC:

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính


Ngày 08/01/2021, Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính ban hành Quyết định số 27/QĐ-TCTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Tạp chí Tài chính.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 27/QĐ-TCTC: