Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 2 tháng đầu năm 2018

Theo Tổng cục Thống kê

Nông nghiệp

Trong tháng Hai, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng lúa và rau màu vụ đông xuân năm 2018. Tính đến trung tuần tháng Hai, cả nước gieo cấy được 2.616,2 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 663,8 nghìn ha, bằng 95,5%; các địa phương phía Nam đạt 1.952,4 nghìn ha, bằng 100,5%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.562 nghìn ha, bằng 99,9%. 

Tại các tỉnh phía Bắc, tiến độ gieo cấy lúa đông xuân đạt thấp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại cuối tháng Một, đầu tháng Hai, đồng thời Tết Nguyên đán năm nay trùng vào tháng Hai, muộn hơn 2 tuần so với năm 2017 nên tiến độ làm đất và gieo trồng một số cây vụ xuân chậm hơn cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có tiến độ gieo cấy lúa đông xuân chậm: Hải Phòng đạt 10,5 nghìn ha, bằng 30% cùng kỳ năm trước; Hà Nội đạt 8,7 nghìn ha, bằng 23,7%; Hà Nam đạt 3,8 nghìn ha, bằng 37,7%. Hiện nay lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt. Tại một số địa phương, tuy xuất hiện rải rác sâu bệnh gây hại trên lúa như sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ nhưng do phát hiện sớm và phòng chống kịp thời nên không ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa.

Các địa phương phía Nam đến nay cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa đông xuân. Hiện lúa đang phát triển tốt, những trà lúa chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh làm đòng, trong đó tại Đồng bằng sông Cửu Long đã có 323,8 nghìn ha lúa đông xuân sớm trong vùng đê bao và ngọt hóa cho thu hoạch, giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2017 do mưa đầu vụ đã ảnh hưởng đến thời điểm xuống giống.

 Tiến độ gieo trồng cây rau màu vụ đông xuân nhìn chung chậm hơn cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều đầu vụ đông, rét đậm, rét hại đầu vụ xuân và một số cây trồng có hiệu quả kinh tế không cao trong khi chi phí đầu vào tăng đã ảnh hưởng đến việc đầu tư thâm canh và mở rộng diện tích gieo trồng.

Tính đến giữa tháng Hai, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 214,3 nghìn ha ngô, bằng 85,7% cùng kỳ năm trước; 48 nghìn ha khoai lang, bằng 95%; 11,1 nghìn ha đậu tương, bằng 55,2%; 69,4 nghìn ha lạc, bằng 105,5%; 420,1 nghìn ha rau đậu, bằng 104,7%.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định, chăn nuôi gia cầm đạt khá, đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Riêng chăn nuôi lợn, mặc dù giá thịt lợn hơi trong tháng tăng nhẹ nhưng vẫn không đảm bảo cho người chăn nuôi có lãi nên quy mô đàn tiếp tục giảm.

Ước tính tháng Hai, đàn trâu cả nước giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,3%; đàn gia cầm tăng 6,9%; đàn lợn giảm 5,7%. Tính đến thời điểm 27/2/2018, cả nước không còn dịch lợn tai xanh, các dịch bệnh chưa qua 21 ngày còn ở một số địa phương: Dịch cúm gia cầm ở Hải Phòng; dịch lở mồm, long móng ở Sơn La.

Lâm nghiệp

Trong tháng Hai, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 3,9 nghìn ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,2 triệu cây, tăng 2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 450 nghìn m­3, tăng 3,4%; sản lượng củi khai thác đạt 1,3 triệu ste, giảm 0,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 6,8 nghìn ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 10,9 triệu cây, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.075 nghìn m3, tăng 5,2%; sản lượng củi khai thác đạt 2,8 triệu ste, giảm 0,7%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Hai là 32,7 ha, trong đó diện tích rừng bị cháy là 12,8 ha; diện tích bị chặt phá là 19,9 ha. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 60,5 ha rừng bị thiệt hại, giảm 49,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 17,1 ha, giảm 75,2%; diện tích rừng bị chặt phá là 43,4 ha, giảm 14,5%.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Hai ước tính đạt 523 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 398 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 42,2 nghìn tấn, tăng 5,8%, thủy sản khác đạt 82,8 nghìn tấn, tăng 1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 276,3 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 213,1 nghìn tấn, tăng 5,1%; tôm đạt 30,8 nghìn tấn, tăng 8,8%. Nuôi cá tra tiếp tục thuận lợi, giá cá tra cao và ổn định, người nuôi đang có lãi.

Sản lượng cá tra tháng Hai ước tính đạt 91,5 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đồng Tháp đạt 31,6 nghìn tấn, tăng 5%; An Giang đạt 24,6 nghìn tấn, tăng 4%; Cần Thơ đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 72%. Sản lượng tôm nước lợ tháng Hai ước tính đạt 27,1 nghìn tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng tôm sú đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 3,5%; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 15,2 nghìn tấn, tăng 10,1%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Hai ước tính đạt 246,7 nghìn tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 184,9 nghìn tấn, giảm 1%; tôm đạt 11,4 nghìn tấn, giảm 1,7%. Riêng sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 231,7 nghìn tấn, giảm 1%, trong đó cá đạt 174,3 nghìn tấn, giảm 1,2%; tôm đạt 10,3 nghìn tấn, giảm 1,9%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.048,7 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 550,6 nghìn tấn, tăng 4,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 498,1 nghìn tấn, tăng 1,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 474,7 nghìn tấn, tăng 2,3%).