Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 4 tháng đầu năm 2015

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây trồng vụ đông xuân ở các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng lúa hè thu ở các địa phương phía Nam. Tính đến ngày 15/4, cả nước đã gieo cấy được 3094,7 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,8% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 1152,2 nghìn ha, bằng 100,2%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1942,5 nghìn ha, bằng 99,6%.

Đến trung tuần tháng Tư, các địa phương phía Nam đã thu hoạch 1653,8 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 112,2% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1531 nghìn ha, bằng 115,1%. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 70,8 tạ/ha, giảm 0,8 tạ/ha so với vụ đông xuân trước; sản lượng đạt 11 triệu tấn, giảm 100 nghìn tấn.

Cùng với việc thu hoạch lúa đông xuân, các địa phương phía Nam đã gieo sạ được 665,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 126,9% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 648 nghìn ha, bằng 127,4%. Một số địa phương có tiến độ gieo sạ nhanh: Đồng Tháp đạt 132 nghìn ha, bằng 114% cùng kỳ năm trước; Kiên Giang 100 nghìn ha, bằng 135,2%; Cần Thơ 70 nghìn ha bằng 104,8%; An Giang 60 nghìn ha, bằng 263,6%; Long An 60 nghìn ha, bằng 208%.

Tính đến giữa tháng Tư, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 468,2 nghìn ha ngô, bằng 103,3% cùng kỳ năm trước; 77,8 nghìn ha khoai lang, bằng 97,3%; 136,5 nghìn ha lạc, bằng 92,2%; 60,5 nghìn ha đậu tương, bằng 109,5%; 526,6 nghìn ha rau đậu, bằng 101,1%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định. Đàn trâu trong tháng ước tính giảm 2%-2,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 1%-1,5%, riêng đàn bò sữa tăng 20%-22% do thị trường tiêu thụ sản phẩm sữa ổn định nên các doanh nghiệp tăng cường đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Đàn lợn tăng 1,5%-2%; đàn gia cầm tăng 3%. Tính đến ngày 22/4/2015, dịch lở mồm long móng và dịch tai xanh trên lợn đã được khống chế; dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở Nghệ An và Cần Thơ.

Lâm nghiệp

Trong tháng Tư, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 28,4 nghìn ha, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 17,5 triệu cây, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 476 nghìn m3, tăng 6,8%; sản lượng củi khai thác đạt 2,9 triệu ste, tăng 0,7%. Tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 34,5 nghìn ha, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 82,3 triệu cây, tăng 0,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1978 nghìn m3, tăng 7,8%; sản lượng củi khai thác đạt 10,5 triệu ste, tăng 0,4%.

Thời tiết khô hanh, nắng nóng kéo dài nên đã xảy ra cháy rừng ở một số khu vực, nhất là các tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong tháng, cả nước có 626 ha rừng bị thiệt hại, tăng 161,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 461 ha; diện tích rừng bị phá là 165 ha. Tính chung 4 tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 785 ha, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 534 ha, giảm 20,8%; diện tích rừng bị phá là 251 ha, tăng 52,2%. Theo thông tin cảnh báo cháy rừng từ cơ quan chức năng, cả nước hiện có 10 tỉnh có khu vực nguy cơ cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm[1] và 3 tỉnh có nguy cơ cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm[2]. Do đó, các địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng.

Thủy sản

Sản lượng thuỷ sản tháng Tư ước tính đạt 563,2 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 425,1 nghìn tấn, tăng 3%; tôm đạt 43,8 nghìn tấn, giảm 0,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 240,6 nghìn tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 193,9 nghìn tấn, giảm 1%; tôm đạt 34,4 nghìn tấn, giảm 2%. Nuôi cá tra bước đầu có lãi do giá cá tra nguyên liệu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, do khó khăn từ năm trước chưa được khắc phục dẫn đến diện tích thả nuôi bị thu hẹp nên sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng của một số địa phương giảm: An Giang đạt 25 nghìn tấn, giảm 2,6%; Bến Tre 9,5 nghìn tấn, giảm 43%; Vĩnh Long 4,8 nghìn tấn, giảm 24%. Nuôi tôm thẻ chân trắng ở hầu hết các tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến phức tạp, sản lượng trong tháng ước tính đạt 16,9 nghìn tấn, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cà Mau đạt 4,5 nghìn tấn, giảm 7,3%; Bến Tre 1,24 nghìn tấn, giảm 51,4%; Bạc Liêu 0,9 nghìn tấn, giảm 25%. Tôm sú ít bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên sản lượng thu hoạch ước tính đạt 14,6 nghìn tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cà Mau đạt 7,5 nghìn tấn, tăng 25%; Bạc Liêu 4,7 nghìn tấn, tăng 49%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Tư ước tính đạt 322,6 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 312,6 nghìn tấn, tăng 6,6%. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 1748,4 nghìn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 738,5 nghìn tấn, tăng 1,6%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1009,9 nghìn tấn, tăng 4,4%, trong đó khai thác biển đạt 961,5 nghìn tấn, tăng 4,7%.