Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2014

Theo gso.gov.vn

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng năm 2014 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 548,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 395,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%; lâm nghiệp đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1%; thuỷ sản đạt 134,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%.

Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Chín, cả nước gieo cấy được 1778,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 102,5% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1179,4 nghìn ha, bằng 99,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 598,8 nghìn ha, bằng 109,1%. Diện tích gieo cấy lúa mùa của các địa phương phía Bắc giảm nhẹ (-3,9 nghìn ha) do một số địa phương chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây hàng năm khác hiệu quả hơn hoặc xây dựng các công trình hạ tầng trong Chương trình Nông thôn mới (Sơn La giảm 2,5 nghìn ha; Hà Nội, Hưng Yên và Vĩnh Phúc cùng giảm 1 nghìn ha). Hiện nay trà lúa mùa sớm tại các địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn vào chắc và chín, ước tính năng suất tăng 2 - 3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; sản lượng đạt 5,8 triệu tấn, tăng 228,7 nghìn tấn (4,1%). Nếu điều kiện thời tiết những tháng cuối năm thuận và ít bị ảnh hưởng của sâu bệnh thì năng suất lúa mùa cả nước năm nay ước tính đạt 48,7 tạ/ha, tăng 1,7 tạ/ha so với vụ mùa năm trước. Do đó mặc dù diện tích gieo trồng đạt 1965 nghìn ha, giảm 21,1 nghìn ha nhưng sản lượng đạt 9,6 triệu tấn, tăng 228,4 nghìn tấn (2,4%).

Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, các địa phương trên cả nước đang bước vào thu hoạch lúa hè thu. Tính đến thời điểm 15/9/2014, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1798,6 nghìn ha lúa hè thu, bằng 94,9% cùng kỳ năm trước, chiếm 92,9% diện tích gieo trồng, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1552 nghìn ha, bằng 93%. Do thời tiết thuận lợi nên ước tính năng suất lúa hè thu cả nước đạt 53,4 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với vụ hè thu 2013; sản lượng đạt 11,3 triệu tấn, tăng  53,8 nghìn tấn.

Ước tính diện tích lúa cả năm 2014 đạt 7802,8 nghìn ha, giảm 99,7 nghìn ha so với năm 2013, nhưng do năng suất đạt 57,5 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha nên sản lượng đạt 44,9 triệu tấn, tăng 816 nghìn tấn.

Đến thời điểm 15/9/2014, cả nước đã gieo trồng được 1065,5 nghìn ha ngô, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2013; 129,2 nghìn ha khoai lang, giảm 1,6%; 202,3 nghìn ha lạc, giảm 1,5%; 108,3 nghìn ha đậu tương, giảm 6,1% và 901,4 nghìn ha rau, đậu tăng 4%.

Cây công nghiệp lâu năm phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, sản lượng đạt khá do diện tích đến kỳ cho sản phẩm tăng. Sản lượng cao su 9 tháng ước tính đạt 669,9 nghìn tấn, tăng 1,1% so với năm trước; chè đạt 808,6 nghìn tấn, tăng 4,3%; hồ tiêu 133,5 nghìn tấn, tăng 10,3%; điều 301,9 nghìn tấn, tăng 9,6%. Cây ăn quả cũng cho sản lượng tăng khá: Nho đạt 15,6 nghìn tấn, tăng 4,2%; xoài 612,7 nghìn tấn, tăng 5,1%; cam, quýt 553,3 nghìn tấn, tăng 3,5%.

Chăn nuôi trâu, bò 9 tháng qua nhìn chung ổn định. Tính đến giữa tháng Chín, đàn trâu cả nước giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2013; đàn bò không có nhiều biến động. Riêng đàn bò sữa tiếp tục phát triển khá, tập trung nhiều ở một số địa phương: Hà Nội, Nghệ An, Sơn La, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 tháng giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt bò hơi tăng 2,1%.

Chăn nuôi lợn có nhiều thuận lợi do dịch tai xanh trên lợn đã được khống chế, giá thịt lợn hơi tăng nên người chăn nuôi phần nào yên tâm sản xuất. Tính đến thời điểm trên, đàn lợn tăng 1,5 - 2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi tăng 2,2%. Xu hướng chăn nuôi lợn đang chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, cho hiệu quả thấp sang hình thức gia trại và trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Chăn nuôi gia cầm có xu hướng phát triển tốt do dịch cúm gia cầm được khống chế, giá bán các sản phẩm gia cầm có chiều hướng tăng đã kích thích nhiều hộ chăn nuôi tập trung mở rộng quy mô, tái đàn trở lại. Tổng đàn gia cầm tăng 2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt gia cầm tăng 2,8%.

Tính đến thời điểm 22/9/2014, cả nước không còn địa phương nào có dịch lở mồm long móng và dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày. Dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày còn ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp 9 tháng tuy bị ảnh hưởng của thời tiết khô hạn kéo dài, nhất là các tỉnh vùng Trung Bộ nhưng do có mưa sớm nên các địa phương bảo đảm được tiến độ thời vụ. Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước 9 tháng ước tính đạt 168 nghìn ha, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số địa phương có diện tích rừng trồng mới đạt khá: Tuyên Quang 13,3 nghìn ha; Yên Bái 13,2 nghìn ha; Quảng Ninh 12,8 nghìn ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 144,9 triệu cây, giảm 1,2%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 3939 nghìn m3, tăng 7,8%, một số tỉnh có sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Hòa Bình tăng 45,7%; Hà Tĩnh tăng 41,2%; Thừa Thiên Huế tăng 35,6%; Tuyên Quang tăng 26,3%; Quảng Ngãi tăng 23,4%; Nghệ An tăng 21,8%; Bình Định tăng 18,4%. Sản lượng củi khai thác ước tính đạt 23,2 triệu ste, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thời tiết những tháng đầu năm diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài gây ra tình trạng cháy rừng ở một vài nơi, đặc biệt là khu vực miền Trung. Tính chung chín tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 3713 ha, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 3063 ha, gấp 3,5 lần; diện tích rừng bị phá 651 ha, tăng 12,6%%. Một số tỉnh có diện tích rừng bị cháy nhiều là: Yên Bái 692 ha; Bình Định 388 ha; Phú Yên 317 ha; Quảng Trị 235 ha; Lai Châu 211 ha; Nghệ An 175 ha; Đà Nẵng 130 ha.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản 9 tháng ước tính đạt 4738,7 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 3440,5 nghìn tấn, tăng 3,2%; tôm đạt 567,1 nghìn tấn, tăng 14,8%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng ước tính đạt 2495,1 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1799,1 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 449,4 nghìn tấn, tăng 18%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao do các địa phương tiếp tục chuyển nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Diện tích tôm sú thu hoạch trong 9 tháng ước tính đạt 525,6 nghìn ha, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng đạt 192 nghìn tấn, giảm 3,9%. Diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng 9 tháng đạt 85 nghìn ha, tăng 68,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt 246,9 nghìn tấn, tăng 44,9%. Một số địa phương có sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng mạnh: Sóc Trăng đạt 45 nghìn tấn, tăng 28,7%; Bến Tre 34 nghìn tấn, tăng 52,3%; Cà Mau 29,4 nghìn tấn, tăng 169%; Trà Vinh 17 nghìn tấn, tăng 208,9%; Bạc Liêu 15,4 nghìn tấn, tăng 165,5%. Tại các địa phương, người nuôi tôm được hướng dẫn kỹ thuật thả nuôi, chất lượng con giống được kiểm soát chặt chẽ và nhất là kịp thời xử lý mầm bệnh nên kết quả nuôi tôm đạt khá.

Trong khi nuôi tôm có chiều hướng thuận lợi thì nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn với tình trạng thua lỗ kéo dài, tiêu thụ sụt giảm mạnh nên diện tích thả nuôi ngày càng bị thu hẹp. Nguyên nhân một mặt do các quy định về rào cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá, ép giá; mặt khác do khó khăn kéo dài từ những năm trước làm cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ xấu, dẫn đến khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Một số địa phương có diện tích và sản lượng cá tra 9 tháng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: Cần Thơ giảm 6,6% về diện tích và giảm 8,5% về sản lượng; Vĩnh Long giảm 14% về diện tích và giảm 13,8% về sản lượng; Trà Vinh giảm 32,3% về diện tích và giảm 38,2% về sản lượng.

Khai thác thủy sản 9 tháng năm nay có thuận lợi về thời tiết, ngư dân tập trung khai thác những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Được sự hỗ trợ của Nhà nước nên số tàu khai thác hải sản công suất 90 CV trở lên ở các địa phương tăng. Sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng năm nay ước tính đạt 2243,6 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác biển đạt 2104,9 nghìn tấn, tăng 5%. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương 9 tháng ước tính đạt 13 nghìn tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng sản lượng thủy sản năm 2014 ước tính đạt 6327,9 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 4531,4 nghìn tấn, tăng 3,6%; tôm 812,1 nghìn tấn, tăng 12,3%; thủy sản khác đạt 984,4 nghìn tấn, tăng 6,7%.