Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022

Theo dangcongsan.vn

8 tháng năm 2022, sản xuất lâm nghiệp diễn ra khá thuận lợi, diện tích rừng trồng mới ước đạt 156,9 nghìn ha. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước gieo cấy 1.411,3 nghìn ha lúa mùa; lúa hè thu khoảng 1.917,2 nghìn ha; vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 374 000 ha lúa thu đông.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước 8 tháng năm 2022 - Ảnh 1