Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 1/2014

Theo gso.gov.vn

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp tháng 1/2014 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây vụ đông trên cả nước. Tính đến ngày 15/01/2014, cả nước đã gieo cấy được 1927,6 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Các địa phương phía Bắc gieo cấy 65,8 nghìn ha, bằng 111,5%; các địa phương phía Nam gieo cấy 1861,8 nghìn ha, bằng 98,8%, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 1518,2 nghìn ha, bằng 95,9%.  

Tiến độ gieo cấy lúa đông xuân năm nay tại các địa phương phía Bắc nhanh hơn so với năm trước chủ yếu do thời tiết thuận lợi. Tại các địa phương phía Nam, do ảnh hưởng của lũ nên tiến độ gieo cấy chậm hơn năm trước. Hiện nay, phần lớn các trà lúa xuân sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng, các địa phương tích cực thực hiện các biện pháp nhằm phòng trừ sâu bệnh có thể phát sinh, tạo điều kiện để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ước tính diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân năm nay xấp xỉ vụ đông xuân trước. Ngành Nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo các địa phương sử dụng những giống lúa có kháng hoặc ít nhiễm bệnh, giống ngắn ngày dễ chăm sóc, năng suất cao và chất lượng tốt.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, tính đến trung tuần tháng 1/2014, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 177,6 nghìn ha ngô, bằng 100,5% cùng kỳ năm trước; 50,2 nghìn ha khoai lang, bằng 86,7%; 39,7 nghìn ha đậu tương, bằng 87,4%; 35,2 nghìn ha lạc, bằng 99,3%; 302 nghìn ha rau, đậu, bằng 104,5%.

Chăn nuôi gia súc trong tháng bị ảnh hưởng của thời tiết rét kéo dài tại các địa phương phía Bắc. Số gia súc bị chết do rét và đói khoảng 1 nghìn con. Ước tính số lượng trâu trong tháng cả nước giảm khoảng 2 - 3% so với cùng kỳ năm trước; bò giảm 1%. Chăn nuôi lợn và gia cầm tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của dân cư trong dịp Tết Nguyên đán. Mô hình chăn nuôi lợn theo hình thức gia trại và trang trại với phương thức nuôi công nghiệp hoặc bán công nghiệp có xu hướng phát triển tại nhiều địa phương. Ước tính số đầu lợn của cả nước trong tháng giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước, số gia cầm tăng 2%. Tính đến ngày 20/01/2014, không có địa phương nào còn dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày, các dịch bệnh khác chưa qua 21 ngày là dịch cúm gia cầm còn ở Bắc Ninh, dịch lở mồm long móng ở Lạng Sơn.

Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ. Trong tháng, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 568 nghìn cây, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng gỗ khai thác đạt 382 nghìn m3, tăng 4,7%; sản lượng củi khai thác đạt 2,6 triệu ste, tăng 2,4%.

Do thời tiết đang mùa khô hạn nên xảy ra hiện tượng cháy rừng tại một số tỉnh phía Bắc. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại trong kỳ là 15 ha, giảm  25,5 % so với cùng kỳ năm 2013, trong đó diện tích rừng bị cháy là 13 ha; diện tích rừng bị chặt, phá là 2 ha.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng 1/2014 ước tính đạt 399 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 294,2 nghìn tấn, giảm 0,2%; tôm đạt 39,8 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 182,8 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 130 nghìn tấn, giảm 1%; tôm đạt 29,9 nghìn tấn, tăng 4,9%. Nuôi tôm tại các địa phương nhìn chung ổn định, các hộ đã và đang tiến hành nạo vét, cải tạo ao nuôi để chuẩn bị thả nuôi vụ mới đối với phần diện tích nuôi thâm canh. Sản lượng tôm nuôi thu hoạch trong tháng tăng chủ yếu tại các vùng nuôi nội địa, quảng canh cải tiến, nuôi kết hợp và tỉa thưa thả bù. Nuôi cá tra tiếp tục gặp khó khăn do giá cá nguyên liệu chế biến xuất khẩu giảm xuống mức thấp trong thời gian dài, dẫn đến kết quả nuôi trồng bị ảnh hưởng. Sản lượng thủy sản nuôi trồng của nhiều tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm so với cùng kỳ năm trước như: Cần Thơ giảm 11%; Bến Tre giảm 8%; Vĩnh Long giảm 7%; An Giang giảm 5%...

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước tính đạt 216,3 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó cá đạt 164,4 nghìn tấn, tăng 0,5%; tôm đạt 9,9 nghìn tấn, tăng 2,1%. Riêng sản lượng thủy sản biển khai thác đạt 204,1 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.