Chuyển đổi lĩnh vực thủy sản, tạo thành ngành chủ lực

Chuyển đổi lĩnh vực thủy sản, tạo thành ngành chủ lực

Tái cơ cấu nông nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai các giải pháp, nhằm chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích sản xuất, tăng thu nhập cho một bộ phận cư dân nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Phấn đấu đến 2025, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,8 tỷ USD/năm

Phấn đấu đến 2025, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,8 tỷ USD/năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025: Đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5,6 triệu tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ USD/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 4,0%/năm.
Đặc sản Hậu Giang vươn ra “biển lớn”

Đặc sản Hậu Giang vươn ra “biển lớn”

Những năm qua, tỉnh Hậu Giang phát triển mạnh lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Nếu năm 2016, toàn tỉnh thả nuôi hơn 7.000ha, thu về sản lượng hơn 62.200 tấn thì đến nay đã tăng lên hơn 8.000ha, với sản lượng hơn 78.000 tấn. Trong đó, cá tra, cá thát lát, cá rô đồng, cá sặc rằn, lươn… được đa số nông dân chọn nuôi để phát triển kinh tế.
Cần nhiều giải pháp hỗ trợ cho nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu

Cần nhiều giải pháp hỗ trợ cho nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu

Sau khi nhiều địa phương của tỉnh Bạc Liêu từ Chỉ thị 16 chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, hoạt động nuôi trồng và chế biến thủy sản bắt đầu có những khởi sắc. Tuy nhiên, với việc thực hiện Chỉ thị 16 từ ngày 19/7/2021 của 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã đẩy ngành tôm vào cảnh vô cùng khó khăn. Vấn đề đặt ra hiện nay chính là cần những giải pháp mang tính bền vững theo tinh thần chủ động “sống chung” và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.