Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 1/2018

Theo Tổng cục Thống kê

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu trên cả nước. Tính đến thời điểm 15/1/2018, cả nước gieo cấy được 1.807,1 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 99% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 56,7 nghìn ha, bằng 73,4%; các địa phương phía Nam đạt 1.750,4 nghìn ha, bằng 100,2%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.444,5 nghìn ha, bằng 99,4%.

Tiến độ gieo cấy lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc đạt thấp do năm nay lịch thời vụ được bố trí chậm hơn năm trước và ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kéo dài trong nửa đầu tháng Một. Hiện nay, lúa đông xuân đang phát triển ổn định, trong đó trên 73,2 nghìn ha lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch, giảm 43,7% so với cùng kỳ năm 2017 do nước lũ lên cao đã ảnh hưởng đến thời điểm xuống giống.

Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, đến trung tuần tháng Một, các địa phương trên cả nước gieo trồng được 152,9 nghìn ha ngô, bằng 89,1% cùng kỳ năm trước; 38 nghìn ha khoai lang, bằng 92,9%; 7,4 nghìn ha đậu tương, bằng 49,7%; 25,5 nghìn ha lạc, bằng 108,1%; 346,3 nghìn ha rau, đậu, bằng 106,4%. Diện tích gieo trồng một số loại cây vụ đông giảm do chi phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế thấp không hấp dẫn bà con nông dân đầu tư sản xuất.

Chăn nuôi trâu, bò trong tháng nhìn chung ổn định; chăn nuôi gia cầm đạt khá, đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Riêng chăn nuôi lợn, mặc dù giá thịt lợn hơi trong tháng giáp Tết có xu hướng tăng nhẹ nhưng do chi phí không giảm nên người chăn nuôi e ngại tái đàn; các gia trại, trang trại và doanh nghiệp tiếp tục nuôi nhưng có xu hướng phát triển cầm chừng, không tăng quy mô tổng đàn. Ước tính tháng Một, đàn trâu cả nước giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò tăng 2,5%; đàn gia cầm tăng 6,8%; đàn lợn giảm 5,4%. Tính đến thời điểm 25/1/2018, cả nước không còn dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Lâm nghiệp

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và chuẩn bị cho Tết trồng cây xuân Mậu Tuất. Trong tháng Một, diện tích rừng trồng tập trung của cả nước ước tính đạt 2.845 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 715 nghìn cây, giảm 0,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 620 nghìn m3, tăng 5,6%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Quảng Ngãi đạt 54 nghìn m3, tăng 9,1%; Quảng Nam đạt 45 nghìn m3, tăng 7,1%; Thừa Thiên - Huế  đạt 23,8 nghìn m3, tăng 8,7%. Sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng Một là 27,6 ha, giảm 34,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó diện tích rừng bị cháy là 4,3 ha, giảm 80,1%; diện tích rừng bị chặt phá là 23,3 ha, tăng 12,8%, trong đó: Phú Yên 11,5 ha; Đắk Nông 6,9 ha.

Thủy sản

Sản lượng thủy sản tháng Một ước tính đạt 525,7 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 391,5 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 47,1 nghìn tấn, tăng 6,8%; thủy sản khác đạt 87,1 nghìn tấn, tăng 0,9%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 274,3 nghìn tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 208,3 nghìn tấn, tăng 4,2%; tôm đạt 34,7 nghìn tấn, tăng 8,1%. Nuôi cá tra gặp thuận lợi do nhu cầu chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán và phục vụ đơn hàng tăng lên của các nhà máy chế biến thủy sản. Giá cá tra thương phẩm ổn định nhưng nguồn cung không còn nhiều do thời điểm này người nuôi đang tiến hành cải tạo, chuẩn bị ao nuôi.

Sản lượng cá tra tháng 1/2018 ước tính đạt 91,5 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó An Giang đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 1,2%; Đồng Tháp đạt 32,2 nghìn tấn, tăng 3,7%; Cần Thơ đạt 7,2 nghìn tấn, tăng 7%. Nuôi tôm nước lợ đạt khá, mô hình nuôi siêu thâm canh đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Sản lượng tôm sú tháng Một ước tính đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 17,6 nghìn tấn, tăng 10%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng Một ước tính đạt 251,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 183,2 nghìn tấn, tăng 4,8%; tôm đạt 12,4 nghìn tấn, tăng 3,3%. Riêng sản lượng thủy sản khai thác biển tháng Một ước tính đạt 236 nghìn tấn, tăng 4%, trong đó cá đạt 172,9 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 11,2 nghìn tấn, tăng 3,7%.