Sẽ thanh tra, kiểm tra một loạt các doanh nghiệp bảo hiểm

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng cuối năm Cục sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) bảo hiểm.

 Sẽ thanh tra, kiểm tra một loạt các doanh nghiệp bảo hiểm
Trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra DN bảo hiểm. Nguồn: internet

Cụ thể, Cục sẽ tranh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI), Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam, Bảo hiểm PVI.

Kiểm tra toàn diện 3 DN bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm Liberty, bảo hiểm Toàn Cầu, bảo hiểm SamsungVina; Kiểm tra chuyên đề các DN bảo hiểm nhân thọ là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential; Kiểm tra 3 DN môi giới bảo hiểm là Jardine, Thái Bình Dương, Cimeico.

Kiểm tra hoạt động của 10 văn phòng đại diện của các DN bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

Việc tăng thanh tra, kiểm tra không chỉ phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, mà còn phát hiện bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung, từ đó, tạo môi trường pháp lý hoàn thiện, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các DN bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm thông qua việc chấn chỉnh công tác chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Được biết, 6 tháng đầu năm Cục đã tổ chức kiểm tra 4 DN bảo hiểm nhân thọ là bảo hiểm AIA, Manulife, Dai-ichi và Hanwha Life; kiểm tra chuyên đề bảo hiểm xe cơ giới và hoa hồng bảo hiểm tại 4 DN bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm Xuân Thành, AAA, VASS và BSH; kiểm tra 2 công ty môi giới bảo hiểm là Toyota Tsusho và Aon.

Cục cũng đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam kiểm tra chuyên đề về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và đã có những giải pháp chấn chỉnh kịp thời DN bảo hiểm vi phạm quy định giúp thị trường phát triển lành mạnh, ổn định.