SGDCK Hà Nội: Thành viên mới của Liên đoàn các SGDCK châu Á và châu Đại Dương

PV

Vào những ngày trung tuần tháng 4/2010, ông Trần Văn Dũng, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tham gia cuộc họp Đại hội đồng Liên đoàn các SGDCK Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF) tại Bali, Indonesia. Cũng tại kỳ họp này, SGDCK Hà Nội đã chính thức được kết nạp làm thành viên AOSEF, tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của Sở nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

AOSEF là  một tổ chức phi lợi nhuận bao gồm 19 thành viên là  các Sở GDCK trong khu vực Tây Thái Bình Dương và  Đông Nam Á. Mục đích hoạt động của AOSEF là giúp việc trao đổi thông tin giữa các thành viên được thuận lợi, xúc tiến sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong khu vực. Tham gia AOSEF, Sở GDCK Hà Nội có cơ hội chia sẻ trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, học hỏi kinh nghiệm về quản lý, tổ chức, điều hành thị trường, hỗ trợ tư vấn. Qua đó, Sở có điều kiện củng cố, phát triển và từng bước hoàn thiện hoạt động của mình, nhằm đảm bảo thị trường hoạt động bền vững và hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Việc tham gia AOSEF cho thấy một bước phát triển mới, tạo uy tín đối với thị trường chứng khoán quốc tế về Sở GDCK Hà Nội nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. 

Đồng thời trong chương trình làm việc tại Indonesia lần này, Sở GDCK Hà Nội cũng ký kết MOU với Sở GDCK Indonesia (IDX), tạo ra khuôn khổ cho sự phối hợp, vì sự hợp tác lâu dài giữa 2 Sở thông qua các kênh trao đổi thông tin, tăng cường cơ hội kinh doanh giữa các thành viên tham gia thị trường, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc quản lý, điều hành các hoạt động của hai Sở nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và vận hành các thị trường chứng khoán một cách công bằng, trật tự và hiệu quả.

Việc Sở GDCK Hà Nội tham gia AOSEF và ký  kết MOU với Sở GDCK Indonesia khẳng định vị thế  và vai trò của Sở GDCK Hà Nội ngày càng lớn mạnh trên thị trường chứng khoán khu vực và  thế giới. Trong thời gian tới, Sở GDCK Hà  Nội đã có kế hoạch ký MOU với các thành viên còn lại của AOSEF. Những kinh nghiệm khi tham gia AOSEF sẽ tạo tiền đề và kinh nghiệm cho Sở thực hiện mục tiêu tham gia các tổ chức, liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán có quy mô lớn hơn và mang tính toàn cầu, đặc biệt là Liên đoàn quốc tế Sở GDCK.