Siết chặt công tác đào tạo, sát hạch lái xe ở các địa phương


Năm nay, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế và giao thông, kinh tế-xã hội của đất nước tiếp tục đà hồi phục và tăng trưởng, nhu cầu vận tải và mức độ tham gia giao thông của nhân dân dự báo sẽ tăng cao. Điều này đặt ra nhiều thách thức phức tạp hơn, đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực lớn hơn trong vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023 diễn ra sáng nay, 9/2, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã nêu tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai, thực hiện.

Thứ nhất, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là kiểm tra, đôn đốc; tiếp tục kiện toàn bộ máy, hoàn thiện quy chế hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan thành viên, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan, trong đó trọng tâm là xây dựng Luật Giao thông đường bộ sửa đổi và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; siết chặt quy định về quản lý hoạt động của các cơ sở đăng kiểm phương tiện; quy định về cấp và quản lý giấy phép vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải…

Thứ ba, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, công tác an toàn giao thông và bảo vệ môi trường khi thi công các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt,...

Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động có phương án về tổ chức, nhân sự, làm việc với các cơ quan chức năng Bộ Công an để sớm phục hồi hoạt động tại các trạm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, đáp ứng nhu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện của nhân dân.

Thứ năm, tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, đặc biệt quan tâm đầu tư các công trình kết nối đa phương thức vận tải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

Thứ sáu, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn; đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.

Thứ bảy, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục duy trì các chương trình phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông; siết chặt công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông…

Thứ tám, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp ngành giao thông thí điểm mô hình trạm cấp cứu y tế gắn với trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc và các tuyến quốc lộ trọng điểm, làm cơ sở để mở rộng trên toàn mạng lưới.

Ưu tiên nguồn vốn bảo trì, nâng cấp hạ tầng giao thông

Qua rà soát thông tin một số cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ở khu vực miền núi phía bắc, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng nhận định, đã có sự buông lỏng quản lý, đây là vấn đề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, cần có giải pháp siết chặt công tác này.

Để chấn chỉnh, siết chặt quản lý trong đào tạo sát hạch lái xe, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam sớm hoàn thiện phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô-tô làm cơ sở xử lý vi phạm kịp thời trong hoạt động vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hiện Bộ Giao thông vận tải chỉ đang quản lý 4 trung tâm, còn lại đều phân cấp về các địa phương quản lý. Vì vậy, Cục Đường bộ Việt Nam cần phối hợp Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe của các trường ở khu vực miền núi phía bắc.

Đối với đào tạo sát hạch lái xe qua cabin điện tử, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam bổ sung chương trình đào tạo kỹ năng lái xe trên đường cao tốc. Hiện nay do ngân sách hạn chế, nhu cầu đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ trên địa bàn toàn quốc mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu của các địa phương, Bộ Giao thông vận tải đã cân đối, ưu tiên tăng nguồn vốn cho các địa phương thực hiện công tác này.

“Bộ sẽ tiếp tục báo cáo Quốc hội dành nguồn lực lớn hơn cho bảo trì, nâng cấp các tuyến quốc lộ, xử lý điểm đen giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi tham gia giao thông. Ngoài ra, tiếp tục ưu tiên nâng cấp, sửa chữa các đoạn tuyến Quốc lộ 1 tại một số địa phương đã lập dự án nhưng chưa có kinh phí triển khai; đẩy nhanh thủ tục sớm triển khai thi công các đoạn tuyến thuộc đường Hồ Chí Minh”, Tư lệnh ngành giao thông nhấn mạnh.

Theo Trang Ly/nhandan.vn