Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội

Bảo Thương

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội Khoá XV, chiều 6/9/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và kết thúc Hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo và kết thúc Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, toàn bộ chương trình dự kiến của Hội nghị đã hoàn thành và kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã có sự tham gia của gần 400 đại biểu ở điểm cầu Hà Nội và được kết nối với 62 điểm cầu trong toàn quốc với khoảng 2000 đại biểu tham dự. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội Khóa XV nhằm hiện thực hoá chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và thực thi pháp luật. Trong đó, Nghị quyết của Trung ương đã yêu cầu “đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật”, “đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả”. 

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong công tác triển khai thi hành luật và các nghị quyết của Quốc hội. Sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đều đã khẩn trương ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp làm cơ sở để các bộ, cơ quan triển khai thực hiện.

Đặc biệt, đối với một số luật mới hoặc phức tạp, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch riêng để triển khai thi hành. Một số bộ, UBND cấp tỉnh cũng ban hành kế hoạch của cơ quan địa phương mình để triển khai thực hiện, nhất là 10 tỉnh/thành phố có các nghị quyết về cơ chế đặc thù. 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nhiều nỗ lực, cố gắng tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn luật như nghị định và thông tư theo kế hoạch của Chính phủ giao của các Bộ ngành. Nhiều địa phương ban hành văn bản riêng để hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền luật, nghị quyết của Quốc hội. Tất cả các địa phương thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù thì đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức triển khai.

Quang cảnh Hội nghị chiều 6/9/2023.
Quang cảnh Hội nghị chiều 6/9/2023.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, nhất là luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 đòi hỏi nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, tổ chức nhằm đưa các quyết sách của Quốc hội vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả bài học kinh nghiệm và những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, quán triệt đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi hành đối với từng dự án luật, nghị quyết được thong qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tại Kỳ họp thứ 5. 

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ 9 nhóm nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên để đẩy mạnh triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng tại văn kiện Đại hội XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, sự đồng hành rất trách nhiệm, chủ động, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, cùng với năng lực và quyết tâm tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm túc, sáng tạo của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, như được thể hiện rõ nét qua thành công của Hội nghị, sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện “quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả”, góp phần để công tác triển khai luật, nghị quyết sẽ có những chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, sự kỳ vọng và tin tưởng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân.