Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lãi xấp xỉ 200 tỷ

Theo vnexpress.net

Lãi trước thuế giai đoạn 6 tháng đầu năm của HOSE tăng gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành gần 99% kế hoạch cả năm.

Hiện có 384 mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: Internet
Hiện có 384 mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: Internet

Báo cáo tài chính bán niên vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) công bố ghi nhận 317,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu giá dịch vụ chứng khoán đóng góp khoảng 87% vào cơ cấu doanh thu, tương ứng 276 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ thu giá dịch vụ niêm yết, sử dụng thiết bị đầu cuối và hoạt động nghiệp vụ khác. 

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, nhưng HOSE vẫn ghi nhận lãi trước thuế đạt 198 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 99% kế hoạch cho cả năm. 

Tổng tài sản của HOSE tính đến cuối kỳ báo cáo đạt 1.519 tỷ đồng. Nợ phải trả là 232 tỷ đồng, tăng thêm 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do các khoản phải trả cho tổ chức phát hành, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp về ngân sách nhà nước, phí giám sát phải trả cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước… đồng loạt tăng mạnh. 

Từ đầu năm đến nay, Sở đón thêm 27 mã chứng khoán niêm yết mới, trong đó 21 mã cổ phiếu lần đầu xuất hiện trên bảng giao dịch điện tử, nâng tổng số mã chứng khoán niêm yết lên con số 384. 

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định giao ông Lê Hải Trà, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HOSE.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ giữa năm 2007, hiện là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng đề án sáp nhập Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. 

Hiện, HOSE có vốn điều lệ đăng ký là 2.000 tỷ đồng và vốn thực góp hiện tại là 951 tỷ đồng. Quy mô thị trường cổ phiếu tính đến cuối năm 2016 tăng 30,07% so với năm trước, đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng và chiếm khoảng 91% vốn hoá toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam. 

Hoạt động chủ yếu là tổ chức thị trường giao dịch cho chứng khoán của các tổ chức phát hành, giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán và phát triển thị trường thông qua việc cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, đào tạo và phổ biến kiến thức.