Số liệu thị trường tiền tệ tháng 4/2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 05/2020

Thị trường tiền tệ tháng 4/2020

Số liệu thị trường tiền tệ tháng 4/2020 - Ảnh 1

Tháng 4/2020, chỉ số USD biến động khá mạnh. Theo đó, chỉ số USD đạt mức thấp nhất vào đầu tháng, tăng nhẹ vào giữa tháng và giảm nhẹ vào cuối tháng. Cụ thể, chỉ số USD đạt mức thấp nhất tại 99,48 điểm (ngày 1/4), đạt mức cao nhất tại 100,79 (ngày 6/4), sau đó chỉ số USD giảm xuống mức 99,50 (ngày 29/4).