Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 05/2020

Thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1

Tháng 4/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 16 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 3.070 tỷ đồng, giảm 165,73% so với tháng 3/2020. Lãi suất trúng thầu cho các kỳ hạn như sau: 10 năm trong khoảng từ 2,28% - 2,50%/năm; 15 năm trong khoảng từ 2,63% - 2,85%/năm; 20 năm trong khoảng từ 3% - 3,1%/năm; 30 năm trong khoảng từ 3,1% - 3,1%.

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 4 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 2

Tháng 4/2020, trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt hơn 556 triệu trái phiếu (tương đương với hơn 63.868 tỷ đồng), giảm 65% về giá trị so với tháng 3/2020. Vùng lợi suất cho các kỳ hạn như sau: 1 năm trong khoảng 1,78% - 2,45%, 5 năm trong khoảng 2,22% - 3,20%, 10 năm trong khoảng 2,34% - 3,80%...